Pitanja i odgovori

Koliko sati teorijske nastave moram proći?

Svaka kategorija za koju se polaznik osposobljava ima zakonom propisan broj sati, kako teorijske tako i praktične nastave.

Za osposobljavanje upravljanja vozilima A1 i A2 kategorije sluša se:

 • 30 sati prometnih i sigurnosnih pravila
 • 9 sati pružanja prve pomoći
 • 20 sati praktične nastave – odnosno upravljanja vozilom.

Za osposobljavanje upravljanja vozilima A kategorije sluša se:

 • 30 sati prometnih i sigurnosnih pravila
 • 9 sati pružanja prve pomoći
 • 25 sati praktične nastave – odnosno upravljanja vozilom.

Za osposobljavanje za vožnju vozila B kategorije potrebno je odlušati:

 • 30 sati prometnih i sigurnosnih pravila
 • 9 sati prve pomoći
 • odraditi 35 sati praktične nastave

Gdje se održavaju predavanja?

Predavanja se održavaju u prostorijama autoškole INDEX u Ulici Jakova Gotovca 1 (kod Kvatrića), u radnom vremenu škole od 11 do 13 sati i od 15 do 17 sati.

Kako je opremljen kabinet za teorijsku nastavu?

Kabinet za teoretsku nastavu opremljen je s računalom i više monitora, te računalnim programom za realizaciju nastave iz predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila.

Da li posjedujete uređaje za daljinsku komunikaciju, literaturu i/ili ostala pomagala?

Sva nastavna sredstva i pomagala, propisi koji uređuju djelatnost osposobljavanja kandidata za vozače i stručna literatura je u vlasništvu autoškole INDEX, uključujući i uređaje za komunikaciju s kandidatima na daljinu za vozače A1, A2, A, ili AM kategorije.

Gdje je poligon za vožnju?

Praktični dio nastave, odnosno vožnja na poligonu, obavlja se na poligonu Borongaj, na južnoj strani Dinamovog stadiona.

Tko su mladi vozači?

Mladi vozač je osoba u dobi od 16 do 24 godine, kojem se nakon položenog ispita izdaje vozačka dozvola na 10 godina.

Zašto nas zovu mladi vozači?

Mladi vozači predstavljaju povećan rizik za sigurnost prometa na cestama, s obzirom na premalo stečenog iskustva i nedovoljan broj kilometara koje su prošli na cesti. Zato je i zakonski definirano tko je mladi vozač i koje su njegove obveze i ograničenja.

Koja su ograničenja za mlade vozače?

Mladi vozač ne smije upravljati vozilom:

 • na cesti brzinom većom od 80 km na sat
 • na brzoj cesti i cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila brzinom većom od 100 km na sat
 • na autocesti 120 km na sat
 • mopedom 40 km na sat

Svakog mladog vozača koji krši ove odredbe, čeka kazna od 1000 kuna.

No, kao i svaki drugi sudionik u prometu, mladi vozač ne smije upravljati niti početi upravljati motornim vozilom ako u organizmu ima opojnih droga, alkohola ili ako pokazuje znakove alkoholiziranosti.

Poštujte zakonske odredbe i ono što ste naučili u autoškoli: dobar vozač se ne postaje preko noći, za to su potrebne godine iskustva i rada na vlastitim vještinama. Nepoštivanje propisa, agresivnost i brza vožnja su faktori koji mogu ugroziti vas i druge sudionike u prometu, zato se u prometu ponašajte poštujući prometnu kulturu.