Cijene autoškole za B kategoriju

Opcije plaćanja

Autoškola polaznicima osigurava knjige za teorijski dio ‘Prometni propisi i sigurnosna pravila’, koje je potrebno vratiti u školu nakon položenog istoimenog ispita.

Također, cijenu tečaja od – kuna može se platiti u gotovini u četiri rate, ili na šest rata preko Americana ili Dinersa, kada cijena tečaja iznosi – kuna.

Prvu uplatu (ratu) morate izvršiti najkasnije na drugi dan tečaja. Sve uplate vrše se u autoškoli, osim ispita koji se uplatnicama plaćaju u banci ili pošti, a potrebno ih je platiti čim se dobije termin za određeni ispit.

Sve uplate vrše se u Autoškoli (osim ispita, koji se uplatnicama plaćaju u banci ili pošti, a potrebno ih je platiti čim se dobije termin za određeni ispit)
Cijena Autoškole -, može se plaćati u ratama (do 4 rate); Gotovina…,
6 rata, American, Diners 2 – 60 rata kada cijena iznosi –

Ako ne posjedujete vozačku dozvolu

Cijena Molimo kotaktirajte nas za aktualne cijene

Predavanja prometna i sigurnosna pravila30 sati

Upravljanje vozilom35 sati

Ako već posjedujete dozvolu za

kategorije A1, A2, A, F, G, AM

Cijena Molimo kotaktirajte nas za aktualne cijene

Predavanja prometna i sigurnosna pravila4 sata

Upravljanje vozilom35 sati