Cijene autoškole za A kategoriju

Ako ne posjedujete vozačku dozvolu

Cijena Molimo kotaktirajte nas za aktualne cijene

Predavanja prometna i sigurnosna pravila30 sati

Upravljanje vozilom25 sati

Ako već posjedujete dozvolu za

kategorije B

Cijena Molimo kotaktirajte nas za aktualne cijene

Predavanja prometna i sigurnosna pravila0 sati

Upravljanje vozilom15 sati